ویتنام
نوع ویزا

فوری

عادی

تایلند
نوع ویزا

فوری

عادی

تاجیکستان
نوع ویزا

فوری

عادی

امارات
نوع ویزا

فوری

عادی

تایوان
نوع ویزا

فوری

عادی

سنگاپور
نوع ویزا

فوری

عادی

چین
نوع ویزا

فوری

عادی

عراق
نوع ویزا

فوری

عادی

عمان
نوع ویزا

فوری

عادی

هنگ کنگ
نوع ویزا

فوری

عادی

هند
نوع ویزا

فوری

عادی

آذربایجان
نوع ویزا

فوری

عادی

کره جنوبی
نوع ویزا

فوری

عادی

روسیه
نوع ویزا

فوری

عادی

اوکراین
نوع ویزا

فوری

عادی

ترکمنستان
نوع ویزا

فوری

عادی

قبرس
نوع ویزا

فوری

عادی

بلاروس
نوع ویزا

فوری

عادی

قرقیزستان
نوع ویزا

فوری

عادی

ایران
نوع ویزا

فوری

عادی

ویزا بنگلادش
نوع ویزا

فوری

عادی

ویزا مکزیک
نوع ویزا

فوری

عادی

ویزا ازبکستان
نوع ویزا

فوری

عادی

ویزا قزاقستان
نوع ویزا

فوری

عادی

ویزا اندونزی
نوع ویزا

فوری

عادی

هدف از راه اندازی وب سایت ویزا آنلاین
1- صرفه جویی در زمان 2- صرفه جویی در هزینه های رفت و آمد 3- امکان پیگیری آنلاین
فرم ها
ویزای تاجیکستان
نوع ویزا : 1 ماهه توریستی عادی کشور : تاجیکستان قیمت :
نوع ویزا : 1 ماهه توریستی عادی
کشور : تاجیکستان
قیمت : 35 یورو
مدت اقامت : 30 روز
مدت اعتبار ویزای تاجیکستان : طبق تاریخ پرواز
مدت اخذ ویزای تاجیکستان : 7 روز کاری
مدارک مورد نیاز : اصل گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار (از تاریخ پرواز)
دو قطعه عکس رنگی 6x4 ، مشخصات فردی و تسویه کامل

نوع ویزا : 1 ماهه توریستی فوری
کشور : تاجیکستان
قیمت : 60 یورو
مدت اقامت : 30 روز
مدت اعتبار ویزای تاجیکستان: طبق تاریخ پرواز
مدت اخذ ویزای تاجیکستان: 3 روز کاری
مدارک مورد نیاز : اصل گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار (از تاریخ پرواز)
دو قطعه عکس رنگی 6x4 ، مشخصات فردی و تسویه کامل

نوع ویزا : توریستی دبل
کشور : تاجیکستان
قیمت : 80 یورو
مدت اقامت : 45 روز
مدت اعتبار ویزای تاجیکستان: طبق تاریخ پرواز
مدت اخذ ویزای تاجیکستان : 7 روز کاری
مدارک مورد نیاز : اصل گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار (از تاریخ پرواز)
دو قطعه عکس رنگی 6x4 ، مشخصات فردی و تسویه کامل
ویزای ویتنام
نوع ویزا : 1 ماهه توریستی عادی کشور : ویتنام قیمت :
نوع ویزا : 1 ماهه توریستی عادی
کشور : ویتنام
قیمت : 145 دلار
مدت اقامت : 30 روز
مدت اعتبار ویزای ویتنام : طبق تاریخ پرواز
مدت اخذ ویزای ویتنام : 14 روز کاری
مدارک مورد نیاز : اصل گذرنامه با حداقل 7 ماه اعتبار (از تاریخ پرواز)
دو قطعه عکس رنگی 6x4 ، پرینت حساب 3 ماهه ، گواهی اشتغال بکار ،
کپی شناسنامه و کارت ملی ، هتل ، بلیط

نوع ویزا : 1 ماهه توریستی فوری
کشور : ویتنام
قیمت : 160 دلار
مدت اقامت : 30 روز
مدت اعتبار ویزای ویتنام : طبق تاریخ پرواز
مدت اخذ ویزای ویتنام : 10 روز کاری
مدارک مورد نیاز : اصل گذرنامه با حداقل 7 ماه اعتبار (از تاریخ پرواز)
دو قطعه عکس رنگی 6x4 ، پرینت حساب 3 ماهه ، گواهی اشتغال بکار ،
کپی شناسنامه و کارت ملی ، هتل ، بلیط
ویزای عراق
نوع ویزا : 1 ماهه توریستی عادی کشور : عراق قیمت :
نوع ویزا : 1 ماهه توریستی عادی
کشور : عراق
قیمت : 50 دلار
مدت اقامت : 30 روز
مدت اعتبار ویزای عراق : 90 روز
مدت اخذ ویزای عراق : 4 روز کاری
مدارک مورد نیاز : اصل گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار (از تاریخ پرواز) ، دو قطعه عکس 6x4
ویزای هند
نوع ویزا : 1 ماهه توریستی عادی کشور : هند قیمت :
نوع ویزا : 1 ماهه توریستی عادی
کشور : هند
قیمت : 4000000 ریال
مدت اقامت : 30 روز
مدت اعتبار ویزای هند : 90 روز
مدت اخذ ویزای هند : 10 روز کاری
مدارک مورد نیاز : اصل گذرنامه امضادار با حداقل 6 ماه اعتبار (از تاریخ پرواز) ، دو قطعه عکس رنگی 3x4 ،
کپی شناسنامه صفحه اول و دوم ، فرم مشخصات فردی ، اصل بلیط ، تسویه حساب کامل
ویزای عمان
نوع ویزا : 7 روزه توریستی عادی کشور : عمان قیمت :
نوع ویزا : 7 روزه توریستی عادی
کشور : عمان
قیمت : 100 دلار
مدت اقامت : 7 روز
مدت اعتبار ویزای عمان : 180 روز
مدت اخذ ویزای عمان : 2 روز کاری
مدارک مورد نیاز : اصل گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار (از تاریخ پرواز) ، 2 قطعه عکس 6x4
مبلغ 10 میلیون تومان پول نقد بابت ضمانت بازگشت

نوع ویزا : 1 ماهه توریستی عادی
کشور : عمان
قیمت : 300 دلار
مدت اقامت : 30 روز
مدت اعتبار ویزای عمان : 180 روز
مدت اخذ ویزای عمان : 2 روز کاری
مدارک مورد نیاز : اصل گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار (از تاریخ پرواز) ، 2 قطعه عکس 6x4
مبلغ 10 میلیون تومان پول نقد بابت ضمانت بازگشت

ویزای روسیه
نوع ویزا : 14 روزه توریستی عادی کشور : روسیه قیمت :
نوع ویزا : 14 روزه توریستی عادی
کشور : روسیه
قیمت : 3300000 ریال
مدت اقامت : 15 روز
مدت اعتبار ویزای روسیه : طبق تاریخ پرواز
مدت اخذ ویزای روسیه : 7 روز کاری
مدارک مورد نیاز : اصل گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار (از تاریخ پرواز) ، یک قطعه عکس رنگی 6x4
مشخصات فردی ، بلیط رفت و برگشت جهت ویزای توریستی (ویزا طبق تاریخ بلیط صادر میگردد)
مسافر باید در صورت عدم اقامت در هتل طی 48 ساعت در اداره پلیس ریجستر شود

نوع ویزا : 14 روزه توریستی فوری
کشور : روسیه
قیمت : 5500000 ریال
مدت اقامت : 15 روز
مدت اعتبار ویزای روسیه : طبق تاریخ پرواز
مدت اخذ ویزای روسیه : 3 روز کاری
مدارک مورد نیاز : اصل گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار (از تاریخ پرواز) ، یک قطعه عکس رنگی 6x4
مشخصات فردی ، بلیط رفت و برگشت جهت ویزای توریستی (ویزا طبق تاریخ بلیط صادر میگردد)
مسافر باید در صورت عدم اقامت در هتل طی 48 ساعت در اداره پلیس ریجستر شود

نوع ویزا : 1 ماهه توریستی عادی
کشور : روسیه
قیمت : 4200000 ریال
مدت اقامت : 30 روز
مدت اعتبار ویزای روسیه : طبق تاریخ پرواز
مدت اخذ ویزای روسیه : 7 روز کاری
مدارک مورد نیاز : اصل گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار (از تاریخ پرواز) ، یک قطعه عکس رنگی 6x4
مشخصات فردی ، بلیط رفت و برگشت جهت ویزای توریستی (ویزا طبق تاریخ بلیط صادر میگردد)
مسافر باید در صورت عدم اقامت در هتل طی 48 ساعت در اداره پلیس ریجستر شود

نوع ویزا : 1 ماهه توریستی فوری
کشور : روسیه
قیمت : 6200000 ریال
مدت اقامت : 30 روز
مدت اعتبار ویزای روسیه : طبق تاریخ پرواز
مدت اخذ ویزای روسیه : 3 روز کاری
مدارک مورد نیاز : اصل گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار (از تاریخ پرواز) ، یک قطعه عکس رنگی 6x4
مشخصات فردی ، بلیط رفت و برگشت جهت ویزای توریستی (ویزا طبق تاریخ بلیط صادر میگردد)
مسافر باید در صورت عدم اقامت در هتل طی 48 ساعت در اداره پلیس ریجستر شود

نوع ویزا : 1 ماهه تجاری عادی
کشور : روسیه
قیمت : 2850000 ریال + 80 دلار
مدت اقامت : 30 روز
مدت اعتبار ویزای روسیه : طبق تاریخ پرواز
مدت اخذ ویزای روسیه : 25 روز کاری
مدارک مورد نیاز : اصل گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار (از تاریخ پرواز) ، یک قطعه عکس رنگی 6x4
مشخصات فردی ، مسافر باید در صورت عدم اقامت در هتل طی 48 ساعت در اداره پلیس ریجستر شود

نوع ویزا : 1 ماهه تجاری فوری
کشور : روسیه
قیمت : 4900000 ریال + 100 دلار
مدت اقامت : 30 روز
مدت اعتبار ویزای روسیه : طبق تاریخ پرواز
مدت اخذ ویزای روسیه : 15 روز کاری
مدارک مورد نیاز : اصل گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار (از تاریخ پرواز) ، یک قطعه عکس رنگی 6x4
مشخصات فردی ، مسافر باید در صورت عدم اقامت در هتل طی 48 ساعت در اداره پلیس ریجستر شود

نوع ویزا : 3 ماهه تجاری سینگل عادی
کشور : روسیه
قیمت : 2850000 ریال + 100 دلار
مدت اقامت : 90 روز
مدت اعتبار ویزای روسیه : طبق تاریخ پرواز
مدت اخذ ویزای روسیه : 22 روز کاری
مدارک مورد نیاز : اصل گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار (از تاریخ پرواز) ، یک قطعه عکس رنگی 6x4
مشخصات فردی ، مسافر باید در صورت عدم اقامت در هتل طی 48 ساعت در اداره پلیس ریجستر شود

نوع ویزا : 3 ماهه تجاری سینگل فوری
کشور : روسیه
قیمت : 4900000 ریال + 110 دلار
مدت اقامت : 90 روز
مدت اعتبار ویزای روسیه : طبق تاریخ پرواز
مدت اخذ ویزای روسیه : 15 روز کاری
مدارک مورد نیاز : اصل گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار (از تاریخ پرواز) ، یک قطعه عکس رنگی 6x4
مشخصات فردی ، مسافر باید در صورت عدم اقامت در هتل طی 48 ساعت در اداره پلیس ریجستر شود

نوع ویزا : 3 ماهه تجاری دبل عادی
کشور : روسیه
قیمت : 3750000 ریال + 110 دلار
مدت اقامت : 90 روز
مدت اعتبار ویزای روسیه : طبق تاریخ پرواز
مدت اخذ ویزای روسیه : 22 روز کاری
مدارک مورد نیاز : اصل گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار (از تاریخ پرواز) ، یک قطعه عکس رنگی 6x4
مشخصات فردی ، مسافر باید در صورت عدم اقامت در هتل طی 48 ساعت در اداره پلیس ریجستر شود

نوع ویزا : 3 ماهه تجاری دبل فوری
کشور : روسیه
قیمت : 6600000 ریال + 120 دلار
مدت اقامت : 90 روز
مدت اعتبار ویزای روسیه : طبق تاریخ پرواز
مدت اخذ ویزای روسیه : 15 روز کاری
مدارک مورد نیاز : اصل گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار (از تاریخ پرواز) ، یک قطعه عکس رنگی 6x4
مشخصات فردی ، مسافر باید در صورت عدم اقامت در هتل طی 48 ساعت در اداره پلیس ریجستر شود

نوع ویزا : 1 ساله تجاری مولتی پل
کشور : روسیه
قیمت : 7750000 ریال + 170 دلار
مدت اقامت :
مدت اعتبار ویزای روسیه : طبق تاریخ پرواز
مدت اخذ ویزای روسیه : 25 روز کاری
مدارک مورد نیاز : اصل گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار (از تاریخ پرواز) ، یک قطعه عکس رنگی 6x4
مشخصات فردی ، مسافر باید در صورت عدم اقامت در هتل طی 48 ساعت در اداره پلیس ریجستر شود
جهت صدور ویزای تجاری 1 ساله انجام آزمایش ایدز و مصاحبه حضوری ضروری می باشد 

ویزای تایوان
نوع ویزا : 1 ماهه عادی کشور : تایوان قیمت : 250
نوع ویزا : 1 ماهه عادی
کشور : تایوان
قیمت : 250 دلار
مدت اقامت : 30 روز
مدت اعتبار ویزای تایوان : طبق تاریخ پرواز
مدت اخذ ویزای تایوان : 30 روز کاری
مدارک مورد نیاز : اصل گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار (از تاریخ پرواز) ، پرینت حساب
گواهی اشتغال بکار ، اصل شناسنامه ، رزرو بلیط و رزرو هتل , دو قطعه عکس 6x4
ویزای آذربایجان
نوع ویزا : ویزای الکترونیک کشور : آذربایجان قیمت : 1200000 ریال مدت
نوع ویزا : ویزای الکترونیک
کشور : آذربایجان
قیمت : 1200000 ریال
مدت اقامت : 30 روز
مدت اعتبار ویزای آذربایجان : طبق تاریخ پرواز
مدت اخذ ویزای آذربایجان : 7 الی 10 روز کاری
مدارک مورد نیاز : برای گرفتن ویزای الکترونیک آذربایجان فقط به اسکن پاسپورت نیاز است .مدت اقامت این ویزا 30 روز میباشد،اصل مدارک نیاز نیست.

نوع ویزا : ترانزیت سینگل
کشور : آذربایجان
قیمت : 50 دلار
مدت اقامت : 
مدت اعتبار ویزای آذربایجان : طبق تاریخ پرواز
مدت اخذ ویزای آذربایجان : 2 روز کاری
مدارک مورد نیاز : اصل گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار (از تاریخ پرواز) ، یک قطعه عکس رنگی 6x4
تسویه کامل ،(در صورتی که برای همراه ویزا لازم است در درخواست کتبی ذکر شود + عکس همراه)

نوع ویزا : ترانزیت دبل
کشور : آذربایجان
قیمت : 70 دلار
مدت اقامت :
مدت اعتبار ویزای آذربایجان : طبق تاریخ پرواز
مدت اخذ ویزای آذربایجان : 2 روز کاری
مدارک مورد نیاز : اصل گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار (از تاریخ پرواز) ، یک قطعه عکس رنگی 6x4
تسویه کامل ،(در صورتی که برای همراه ویزا لازم است در درخواست کتبی ذکر شود + عکس همراه)

نوع ویزا : 1 ماهه توریستی عادی
کشور : آذربایجان
قیمت : 59 یورو
مدت اقامت : 30 روز
مدت اعتبار ویزای آذربایجان : طبق تاریخ پرواز
مدت اخذ ویزای آذربایجان : 2 روز کاری
مدارک مورد نیاز : اصل گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار (از تاریخ پرواز) ، یک قطعه عکس رنگی 6x4
تسویه کامل ،(در صورتی که برای همراه ویزا لازم است در درخواست کتبی ذکر شود + عکس همراه)

نوع ویزا : 1 ماهه توریستی فوری
کشور : آذربایجان
قیمت : 64 یورو
مدت اقامت : 30 روز
مدت اعتبار ویزای آذربایجان : طبق تاریخ پرواز
مدت اخذ ویزای آذربایجان : 1 روز کاری
مدارک مورد نیاز : اصل گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار (از تاریخ پرواز) ، یک قطعه عکس رنگی 6x4
تسویه کامل ،(در صورتی که برای همراه ویزا لازم است در درخواست کتبی ذکر شود + عکس همراه)

نوع ویزا : 3 ماهه سینگل
کشور : آذربایجان
قیمت : 79 یورو
مدت اقامت : 90 روز
مدت اعتبار ویزای آذربایجان : طبق تاریخ پرواز
مدت اخذ ویزای آذربایجان : 3 روز کاری
مدارک مورد نیاز : اصل گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار (از تاریخ پرواز) ، یک قطعه عکس رنگی 6x4
تسویه کامل ،(در صورتی که برای همراه ویزا لازم است در درخواست کتبی ذکر شود + عکس همراه)

نوع ویزا : 3 ماهه مولتی
کشور : آذربایجان
قیمت : 550 دلار
مدت اقامت : 90 روز
مدت اعتبار ویزای آذربایجان : طبق تاریخ پرواز
مدت اخذ ویزای آذربایجان : 3 روز کاری
مدارک مورد نیاز : اصل گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار (از تاریخ پرواز) ، یک قطعه عکس رنگی 6x4
تسویه کامل ،(در صورتی که برای همراه ویزا لازم است در درخواست کتبی ذکر شود + عکس همراه)

نوع ویزا : 1 ساله
کشور : آذربایجان
قیمت : 1070 دلار
مدت اقامت : 90 روز
مدت اعتبار ویزای آذربایجان : طبق تاریخ پرواز
مدت اخذ ویزای آذربایجان : 5 روز کاری
مدارک مورد نیاز : اصل گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار (از تاریخ پرواز) ، یک قطعه عکس رنگی 6x4
تسویه کامل ،(در صورتی که برای همراه ویزا لازم است در درخواست کتبی ذکر شود + عکس همراه)

نوع ویزا : 1 ساله
کشور : آذربایجان
قیمت : 1270 دلار
مدت اقامت : 120 روز
مدت اعتبار ویزای آذربایجان : طبق تاریخ پرواز
مدت اخذ ویزای آذربایجان : 5 روز کاری
مدارک مورد نیاز : اصل گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار (از تاریخ پرواز) ، یک قطعه عکس رنگی 6x4
تسویه کامل ،(در صورتی که برای همراه ویزا لازم است در درخواست کتبی ذکر شود + عکس همراه)

نوع ویزا : 1 ساله
کشور : آذربایجان
قیمت : 1370 دلار
مدت اقامت : 180 روز
مدت اعتبار ویزای آذربایجان : طبق تاریخ پرواز
مدت اخذ ویزای آذربایجان : 5 روز کاری
مدارک مورد نیاز : اصل گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار (از تاریخ پرواز) ، یک قطعه عکس رنگی 6x4
تسویه کامل ،(در صورتی که برای همراه ویزا لازم است در درخواست کتبی ذکر شود + عکس همراه)
ویزای هنگ کنگ
نوع ویزا : 1 ماهه توریستی عادی کشور : هنگ کنگ قیمت
نوع ویزا : 1 ماهه توریستی عادی
کشور : هنگ کنگ
قیمت : 200 دلار
مدت اقامت : 30 روز
مدت اعتبار ویزای هنگ کنگ: 90 روز
مدت اخذ ویزای هنگ کنگ: 40 روز کاری
مدارک مورد نیاز : اسکن صفحه اول گذرنامه ، کپی شناسنامه ، دو قطعه عکس 6x4
پرینت حساب بانکی ، گواهی اشتغال بکار
ویزای گرجستان
نوع ویزا : 1 ماهه توریستی عادی کشور : گرجستان قیمت :
نوع ویزا : 1 ماهه توریستی عادی
کشور : گرجستان
قیمت : 35 دلار
مدت اقامت : 30 روز
مدت اعتبار ویزای گرجستان : 30 ~ 90 روز
مدت اخذ ویزای گرجستان : 6 روز کاری
مدارک مورد نیاز : اسکن رنگی صفحه اول گذرنامه ، یک قطعه عکس 6x4
رزرو هتل و بلیط ، بالانس حساب بانکی
ویزای کره جنوبی
نوع ویزا : 1 ماهه توریستی عادی کشور : کره جنوبی قیمت
نوع ویزا : 1 ماهه توریستی عادی
کشور : کره جنوبی
قیمت : 260 دلار
مدت اقامت : 30 روز
مدت اعتبار ویزای کره جنوبی : 90 روز
مدت اخذ ویزای کره جنوبی : 15 روز کاری
مدارک مورد نیاز : اصل گذرنامه ، 3 قطعه عکس 6x4 ، گواهی اشتغال بکار با ذکر حقوق ماهیانه
پرینت حساب بانکی ، ترجمه سند ملکی ، رزرو بلیط و هتل ، ترجمه جواز کسب یا روزنامه رسمی
ضمانت بانکی 20 میلیون تومانی
ویزای سنگاپور
نوع ویزا : 1 ماهه توریستی دبل فوری کشور : سنگاپور قیمت
نوع ویزا : 1 ماهه توریستی دبل فوری
کشور : سنگاپور
قیمت : 80 دلار
مدت اقامت : 30 روز
مدت اعتبار ویزای سنگاپور : 60 روز
مدت اخذ ویزای سنگاپور : 10 روز کاری
مدارک مورد نیاز : اصل کپی گذرنامه ، یک قطعه عکس 6x4 ، مشخصات فردی ، تسویه حساب کامل 
ویزای چین
نوع ویزا : 1 ماهه توریستی عادی کشور : چین قیمت :
نوع ویزا : 1 ماهه توریستی عادی
کشور : چین
قیمت : 150 دلار
مدت اقامت : 30 روز
مدت اعتبار ویزای چین : طبق تاریخ پرواز
مدت اخذ ویزای چین : 7 روز کاری
مدارک مورد نیاز : اصل گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار (از تاریخ پرواز) ، دو قطعه عکس رنگی 6x4 
کپی شناسنامه ، تسویه حساب کامل ، مشخصات کامل فردی

نوع ویزا : 1 ماهه توریستی فوری
کشور : چین
قیمت : 145 دلار
مدت اقامت : 30 روز
مدت اعتبار ویزای چین : طبق تاریخ پرواز
مدت اخذ ویزای چین : 4 روز کاری
مدارک مورد نیاز : اصل گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار (از تاریخ پرواز) ، دو قطعه عکس رنگی 6x4 
کپی شناسنامه ، تسویه حساب کامل ، مشخصات کامل فردی

نوع ویزا : 1 ماهه توریستی گروهی عادی
کشور : چین
قیمت : 100 دلار
مدت اقامت : 30 روز
مدت اعتبار ویزای چین : طبق تاریخ پرواز
مدت اخذ ویزای چین : 10 روز کاری
مدارک مورد نیاز : اصل گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار (از تاریخ پرواز) ، دو قطعه عکس رنگی 6x4 
کپی شناسنامه ، تسویه حساب کامل ، مشخصات کامل فردی ، ویزای گروهی حداقل 5 نفر می باشد

نوع ویزا : 1 ماهه توریستی گروهی فوری
کشور : چین
قیمت : 130 دلار
مدت اقامت : 30 روز
مدت اعتبار ویزای چین : طبق تاریخ پرواز
مدت اخذ ویزای چین : 5 روز کاری
مدارک مورد نیاز : اصل گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار (از تاریخ پرواز) ، دو قطعه عکس رنگی 6x4 
کپی شناسنامه ، تسویه حساب کامل ، مشخصات کامل فردی ، ویزای گروهی حداقل 5 نفر می باشد

نوع ویزا : 1 ماهه تجاری عادی
کشور : چین
قیمت : 290 دلار
مدت اقامت : 30 روز
مدت اعتبار ویزای چین : طبق تاریخ پرواز
مدت اخذ ویزای چین : 20 روز کاری
مدارک مورد نیاز : اصل گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار (از تاریخ پرواز) ، دو قطعه عکس رنگی 6x4 
کپی شناسنامه ، تسویه حساب کامل ، مشخصات کامل فردی

نوع ویزا : 1 ماهه تجاری فوری
کشور : چین
قیمت : 320 دلار
مدت اقامت : 30 روز
مدت اعتبار ویزای چین : طبق تاریخ پرواز
مدت اخذ ویزای چین : 18 روز کاری
مدارک مورد نیاز : اصل گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار (از تاریخ پرواز) ، دو قطعه عکس رنگی 6x4 
کپی شناسنامه ، تسویه حساب کامل ، مشخصات کامل فردی

نوع ویزا : 3 ماهه تجاری دوبل
کشور : چین
قیمت : 530 دلار
مدت اقامت : 30 روز
مدت اعتبار ویزای چین : طبق تاریخ پرواز
مدت اخذ ویزای چین : 15 روز کاری
مدارک مورد نیاز : اصل گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار (از تاریخ پرواز) ، دو قطعه عکس رنگی 6x4 
کپی شناسنامه ، تسویه حساب کامل ، مشخصات کامل فردی
برای ویزای 3 ماه به بالا حداقل باید یک ویزای تجاری قبلی در گذرنامه باشد

نوع ویزا : 6 ماهه تجاری مولتی
کشور : چین
قیمت : 900 دلار
مدت اقامت : 30 روز
مدت اعتبار ویزای چین : طبق تاریخ پرواز
مدت اخذ ویزای چین : 15 روز کاری
مدارک مورد نیاز : اصل گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار (از تاریخ پرواز) ، دو قطعه عکس رنگی 6x4 
کپی شناسنامه ، تسویه حساب کامل ، مشخصات کامل فردی
برای ویزای 3 ماه به بالا حداقل باید یک ویزای تجاری قبلی در گذرنامه باشد

نوع ویزا : 1 ساله تجاری
کشور : چین
قیمت : 1320 دلار
مدت اقامت : 30 روز
مدت اعتبار ویزای چین : طبق تاریخ پرواز
مدت اخذ ویزای چین : 17 روز کاری
مدارک مورد نیاز : اصل گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار (از تاریخ پرواز) ، دو قطعه عکس رنگی 6x4 
کپی شناسنامه ، تسویه حساب کامل ، مشخصات کامل فردی
برای ویزای 3 ماه به بالا حداقل باید یک ویزای تجاری قبلی در گذرنامه باشد
ویزای اندونزی
نوع ویزا : توریستی عادی طبق بلیط کشور : اندونزی قیمت :
نوع ویزا : توریستی عادی طبق بلیط
کشور : اندونزی
قیمت : 60 دلار
مدت اقامت : طبق بلیط و ویزای اخذ شده
مدت اعتبار ویزای اندونزی : طبق تاریخ پرواز
مدت اخذ ویزای اندونزی : 6 روز کاری
مدارک مورد نیاز : اصل گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار (از تاریخ پرواز)
دو قطعه عکس رنگی , اسکن صفحات اول و دوم شناسنامه , اسکن کارت ملی
مبلغ 10 میلیون تومان بابت ضمانت بازگشت , پرینت حساب بانکی لاتین
اصل بلیط , اصل واچر

نوع ویزا : توریستی فوری طبق بلیط
کشور : اندونزی
قیمت : 150 دلار
مدت اقامت : طبق بلیط و ویزای اخذ شده
مدت اعتبار ویزای اندونزی : طبق تاریخ پرواز
مدت اخذ ویزای اندونزی : 2 روز کاری
مدارک مورد نیاز : اصل گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار (از تاریخ پرواز)
دو قطعه عکس رنگی , اسکن صفحات اول و دوم شناسنامه , اسکن کارت ملی
مبلغ 10 میلیون تومان بابت ضمانت بازگشت , پرینت حساب بانکی لاتین
اصل بلیط , اصل واچر
ویزای تایلند
نوع ویزا : سینگل عادی کشور : تایلند قیمت : 40 یورو
نوع ویزا : سینگل عادی
کشور : تایلند
قیمت : 40 یورو 
مدت اقامت : 30 روز 
مدت اعتبار ویزای تایلند : 120 روز
مدت اخذ ویزای تایلند : 7 روز کاری 
مدارک مورد نیاز :اصل گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار (از تاریخ پرواز) ، یک قطعه عکس رنگی 6x4
کپی شناسنامه ، مشخصات فردی ، تسویه حساب کامل

نوع ویزا : دبل عادی
کشور : تایلند
قیمت : 75 یورو 
مدت اقامت : 60 روز 
مدت اعتبار ویزای تایلند : 120 روز
مدت اخذ ویزای تایلند : 7 روز کاری 
مدارک مورد نیاز :اصل گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار (از تاریخ پرواز) ، یک قطعه عکس رنگی 6x4
کپی شناسنامه ، مشخصات فردی ، تسویه حساب کامل
ویزای امارات
نوع ویزا : توریستی 14 روزه عادی کشور : امارات قیمت :
نوع ویزا : توریستی 14 روزه عادی
کشور : امارات
قیمت : 290 درهم 
مدت اقامت : 14 روز 
مدت اعتبار ویزای امارات : طبق تاریخ پرواز
مدت اخذ ویزای امارات : 5 روز کاری 
مدارک مورد نیاز : اسکن صفحه اول گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار
درخواست کتبی مبنی بر ضمانت بازگشت ، تسویه حساب کامل

نوع ویزا : توریستی 14 روزه فوری
کشور : امارات
قیمت : 360 درهم 
مدت اقامت : 14 روز 
مدت اعتبار ویزای امارات : طبق تاریخ پرواز 
مدت اخذ ویزای امارات : 2 الی 3 روز کاری 
مدارک مورد نیاز : اسکن صفحه اول گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار
درخواست کتبی مبنی بر ضمانت بازگشت ، تسویه حساب کامل

نوع ویزا : توریستی 1 ماهه عادی
کشور : امارات
قیمت : 350 درهم 
مدت اقامت : 30 روز 
مدت اعتبار ویزای امارات : طبق تاریخ پرواز 
مدت اخذ ویزای امارات : 5 روز کاری 
مدارک مورد نیاز : اسکن صفحه اول گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار
درخواست کتبی مبنی بر ضمانت بازگشت ، تسویه حساب کامل

نوع ویزا : توریستی 3 ماهه عادی
کشور : امارات
قیمت : 1150 درهم 
مدت اقامت : 90 روز 
مدت اعتبار ویزای امارات : طبق تاریخ پرواز 
مدت اخذ ویزای امارات : 5 روز کاری 
مدارک مورد نیاز : اسکن صفحه اول گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار
درخواست کتبی مبنی بر ضمانت بازگشت ، تسویه حساب کامل

نوع ویزا : توریستی 1 ماهه مولتی
کشور : امارات
قیمت : 1100 درهم 
مدت اقامت : 30 روز 
مدت اعتبار ویزای امارات : طبق تاریخ پرواز 
مدت اخذ ویزای امارات : 5 روز کاری 
مدارک مورد نیاز : اسکن صفحه اول گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار
درخواست کتبی مبنی بر ضمانت بازگشت ، تسویه حساب کامل

نوع ویزا : توریستی 3 ماهه مولتی
کشور : امارات
قیمت : 3000 درهم 
مدت اقامت : 90 روز 
مدت اعتبار ویزای امارات : طبق تاریخ پرواز 
مدت اخذ ویزای امارات : 5 روز کاری 
مدارک مورد نیاز : اسکن صفحه اول گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار
درخواست کتبی مبنی بر ضمانت بازگشت ، تسویه حساب کامل
ویزای اوکراین
نوع ویزا : 7 روزه توریستی عادی کشور : اوکراین قیمت :
نوع ویزا : 7 روزه توریستی عادی
کشور : اوکراین
قیمت : 320 دلار
مدت اقامت : 7 روز
مدت اعتبار ویزای اوکراین : طبق تاریخ پرواز
مدت اخذ ویزای اوکراین : 20 روز کاری
مدارک مورد نیاز : اصل گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار (از تاریخ پرواز)
دو قطعه عکس رنگی 6x4 ، تسویه حساب کامل ، چک ضمانت شش میلیون تومانی
بلیط ok ، مانده حساب بانکی حداقل هشت میلیون تومان ، مصاحبه

نوع ویزا : 14 روزه توریستی عادی
کشور : اوکراین
قیمت : 350 دلار
مدت اقامت : 14 روز
مدت اعتبار ویزای اوکراین : طبق تاریخ پرواز
مدت اخذ ویزای اوکراین : 20 روز کاری
مدارک مورد نیاز : اصل گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار (از تاریخ پرواز)
دو قطعه عکس رنگی 6x4 ، تسویه حساب کامل ، چک ضمانت شش میلیون تومانی
بلیط ok ، مانده حساب بانکی حداقل هشت میلیون تومان ، مصاحبه

نوع ویزا : 30 روزه توریستی عادی
کشور : اوکراین
قیمت : 420 دلار
مدت اقامت : 30 روز
مدت اعتبار ویزای اوکراین : طبق تاریخ پرواز
مدت اخذ ویزای اوکراین : 20 روز کاری
مدارک مورد نیاز : اصل گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار (از تاریخ پرواز)
دو قطعه عکس رنگی 6x4 ، تسویه حساب کامل ، چک ضمانت شش میلیون تومانی
بلیط ok ، مانده حساب بانکی حداقل هشت میلیون تومان ، مصاحبه
ویزای ترکمنستان
نوع ویزا : 1 ماهه توریستی عادی کشور : ترکمنستان قیمت :
نوع ویزا : 1 ماهه توریستی عادی
کشور : ترکمنستان
قیمت : 210 دلار
مدت اقامت : 30 روز
مدت اعتبار ویزای ترکمنستان : طبق تاریخ پرواز
مدت اخذ ویزای ترکمنستان : 25 الی 30 روز کاری
مدارک مورد نیاز : اصل گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار (از تاریخ پرواز)
یک قطعه عکس رنگی 6x4
جهت آقایان تنها اسکن گذرنامه یاشناسنامه همسر یا مادر نیاز است
ویزای قبرس
نوع ویزا : 15 روزه توریستی عادی کشور : قبرس قیمت :
نوع ویزا : 15 روزه توریستی عادی
کشور : قبرس
قیمت : 2000000 ریال
مدت اقامت : 15 روز
مدت اعتبار ویزای قبرس : طبق تاریخ پرواز
مدت اخذ ویزای قبرس : 14 روز کاری
مدارک مورد نیاز : اصل گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار (از تاریخ پرواز) ، اصل شناسنامه
دو قطعه عکس 6x4 ، پرینت حساب ، سند ملکی ، اشتغال بکار
ویزای قرقیزستان
نوع ویزا : 15 روزه توریستی عادی کشور : قرقیزستان قیمت :
نوع ویزا : 15 روزه توریستی عادی
کشور : قرقیزستان
قیمت : 100 دلار
مدت اقامت : 15 روز
مدت اعتبار ویزای قرقیزستان : طبق تاریخ پرواز
مدت اخذ ویزای قرقیزستان : 25 روز کاری
مدارک مورد نیاز : اصل گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار (از تاریخ پرواز)
یک قطعه عکس رنگی 6x4

نوع ویزا : 1 ماهه توریستی عادی
کشور : قرقیزستان
قیمت : 120 دلار
مدت اقامت : 30 روز
مدت اعتبار ویزای قرقیزستان : طبق تاریخ پرواز
مدت اخذ ویزای قرقیزستان : 25 روز کاری
مدارک مورد نیاز : اصل گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار (از تاریخ پرواز)
یک قطعه عکس رنگی 6x4

نوع ویزا : 1 ماهه تجاری عادی
کشور : قرقیزستان
قیمت : 380 دلار
مدت اقامت : 30 روز
مدت اعتبار ویزای قرقیزستان : طبق تاریخ پرواز
مدت اخذ ویزای قرقیزستان : 25 روز کاری
مدارک مورد نیاز : اصل گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار (از تاریخ پرواز)
یک قطعه عکس رنگی 6x4
ویزای بلاروس
نوع ویزا : 7 روزه توریستی عادی کشور : بلاروس قیمت :
نوع ویزا : 7 روزه توریستی عادی
کشور : بلاروس
قیمت : 350 دلار
مدت اقامت : 7 روز
مدت اعتبار ویزای بلاروس : طبق تاریخ پرواز
مدت اخذ ویزای بلاروس : 12 روز کاری
مدارک مورد نیاز : اصل گذرنامه با حداقل 7 ماه اعتبار (از تاریخ پرواز)
دو قطعه عکس رنگی 6x4 ، پرینت حساب 3 ماهه ، گواهی اشتغال بکار 
بلیط ، چک ضمانت 5 میلیون تومانی

نوع ویزا : 14 روزه توریستی عادی
کشور : بلاروس
قیمت : 450 دلار
مدت اقامت : 14 روز
مدت اعتبار ویزای بلاروس : طبق تاریخ پرواز
مدت اخذ ویزای بلاروس : 12 روز کاری
مدارک مورد نیاز : اصل گذرنامه با حداقل 7 ماه اعتبار (از تاریخ پرواز)
دو قطعه عکس رنگی 6x4 ، پرینت حساب 3 ماهه ، گواهی اشتغال بکار 
بلیط ، چک ضمانت 5 میلیون تومانی

نوع ویزا : 21 روزه توریستی عادی
کشور : بلاروس
قیمت : 520 دلار
مدت اقامت : 30 روز
مدت اعتبار ویزای بلاروس : طبق تاریخ پرواز
مدت اخذ ویزای بلاروس : 12 روز کاری
مدارک مورد نیاز : اصل گذرنامه با حداقل 7 ماه اعتبار (از تاریخ پرواز)
دو قطعه عکس رنگی 6x4 ، پرینت حساب 3 ماهه ، گواهی اشتغال بکار 
بلیط ، چک ضمانت 5 میلیون تومانی
ویزای ایران
نوع ویزا : 1 ماهه توریستی عادی کشور : ایران قیمت :
نوع ویزا : 1 ماهه توریستی عادی
کشور : ایران
قیمت : 10 دلار
مدت اقامت : 30 روز
مدت اعتبار ویزای ایران : طبق تاریخ پرواز
مدت اخذ ویزای ایران : 10 روز کاری
مدارک مورد نیاز : اسکن گذرنامه مهمان ، اسکن شناسنامه میزبان ، اطلاعات مسافر
ویزای بنگلادش
نوع ویزا : 1 ماهه تجاری کشور : بنگلادش قیمت : 175
نوع ویزا : 1 ماهه تجاری
کشور : بنگلادش
قیمت : 175 دلار
مدت اقامت : 30 روز
مدت اعتبار ویزای بنگلادش : طبق تاریخ پرواز
مدت اخذ ویزای بنگلادش : 10 روز کاری
مدارک مورد نیاز : اصل گذرنامه با حداقل 7 ماه اعتبار (از تاریخ پرواز)
دو قطعه عکس رنگی , جواز کسب
ویزای مکزیک
نوع ویزا : توریستی عادی طبق بلیط کشور : مکزیک قیمت :
نوع ویزا : توریستی عادی طبق بلیط
کشور : مکزیک
قیمت : 150 دلار
مدت اقامت : طبق بلیط و ویزای اخذ شده
مدت اعتبار ویزای مکزیک : طبق تاریخ پرواز
مدت اخذ ویزای مکزیک : 25 روز کاری
مدارک مورد نیاز : اصل گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار (از تاریخ پرواز)
دو قطعه عکس رنگی , اصل شناسنامه , گواهی اشتغال بکار
پرینت حساب بانکی 3 ماهه , سند ملکی بابت ضمانت بازگشت
ویزای ازبکستان
نوع ویزا : 15 روزه توریستی عادی کشور : ازبکستان قیمت :
نوع ویزا : 15 روزه توریستی عادی
کشور : ازبکستان
قیمت : 130 دلار
مدت اقامت : 15 روز
مدت اعتبار ویزای ازبکستان : طبق تاریخ پرواز
مدت اخذ ویزای ازبکستان : 25 روز کاری
مدارک مورد نیاز : اصل گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار (از تاریخ پرواز)
دو قطعه عکس رنگی 6x4 ، گواهی اشتغال بکار ، رزرو هتل

نوع ویزا : 15 روزه توریستی فوری
کشور : ازبکستان
قیمت : 180 دلار
مدت اقامت : 15 روز
مدت اعتبار ویزای ازبکستان : طبق تاریخ پرواز
مدت اخذ ویزای ازبکستان : 10 روز کاری
مدارک مورد نیاز : اصل گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار (از تاریخ پرواز)
دو قطعه عکس رنگی 6x4 ، گواهی اشتغال بکار ، رزرو هتل
ویزای قزاقستان
نوع ویزا : 1 ماهه توریستی عادی کشور : قزاقستان قیمت :
نوع ویزا : 1 ماهه توریستی عادی
کشور : قزاقستان
قیمت : 160 دلار
مدت اقامت : 30 روز
مدت اعتبار ویزای قزاقستان : طبق تاریخ پرواز
مدت اخذ ویزای قزاقستان : 13 روز کاری
مدارک مورد نیاز : اصل گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار (از تاریخ پرواز)
یک قطعه عکس رنگی 6x4

نوع ویزا : 1 ماهه توریستی فوری
کشور : قزاقستان
قیمت : 190 دلار
مدت اقامت : 30 روز
مدت اعتبار ویزای قزاقستان : طبق تاریخ پرواز
مدت اخذ ویزای قزاقستان : 8 روز کاری
مدارک مورد نیاز : اصل گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار (از تاریخ پرواز)
یک قطعه عکس رنگی 6x4

نوع ویزا : 2 ماهه توریستی دبل عادی
کشور : قزاقستان
قیمت : 250 دلار
مدت اقامت : 60 روز
مدت اعتبار ویزای قزاقستان : طبق تاریخ پرواز
مدت اخذ ویزای قزاقستان : 13 روز کاری
مدارک مورد نیاز : اصل گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار (از تاریخ پرواز)
یک قطعه عکس رنگی 6x4

نوع ویزا : 2 ماهه توریستی دبل فوری
کشور : قزاقستان
قیمت : 280 دلار
مدت اقامت : 60 روز
مدت اعتبار ویزای قزاقستان : طبق تاریخ پرواز
مدت اخذ ویزای قزاقستان : 8 روز کاری
مدارک مورد نیاز : اصل گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار (از تاریخ پرواز)
یک قطعه عکس رنگی 6x4
تماس با ما
آدرس تهران - سعادت آباد- خیابان علامه جنوبی -مجتمع طوس -طبقه اول واحد 62